Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение осигурява 24 часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

В Болницата се използва модерна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия.
Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.

Екипът от лекари извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.

Лекарите в ОАИЛ провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние.

Поддържа се 24 – часова спешност от реанимационен екип.

Сключен договор с НЗОК за ОАИЛ по клинични пътеки и клинични процедури №9 и №10.

Отделението работи в тясна връзка със звената на МЦ "КАРИДАД" и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.