Изследвания и цени

ДИАГНОСТИЧНИ ПАКЕТИ

СМДЛ Каридат предлага диагностични пакети от медицински изследвания за профилактика и ранна диагностика на различни видове заболявания, без потребителска такса.

Внимание!!!

Уважаеми пациенти, за абсолютна достоверност на резултатите е желателно вземането на биологичен материал за изследванията, да се извършва сутрин на гладно.

ПАКЕТ МЕТАБОЛИТЕН СКРИНИНГ - 15,00 лв

 • Глюкоза
 • Общ белтък
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ

ПАКЕТ ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ

Минимален пакет - 15 ,00 лв

 • Фибриноген
 • Общ белтък
 • Общ билирубин
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ

Разширен пакет 30,00 лв

 • Фибриноген
 • Протромбиново време / INR /
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Билирубин общ и директен
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • АФ
 • ЛДХ
 • Урина - химично изследване и седимент

ПАКЕТ АНЕМИЯ

Минимален пакет - 13,00 лв

 • ПКК
 • СУЕ
 • Морфология на еритроцити
 • Желязо

Разширен пакет - 20,00 лв

 • ПКК
 • СУЕ
 • Морфология на еритроцити
 • Ретикулоцити
 • Желязо
 • ЖСК
 • ЛДХ

ПАКЕТ СЪРДЕЧНО - СЪДОВА СИСТЕМА

Минимален пакет - 12,00 лв

 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • ХДЛ-холестерол
 • ЛДЛ - холестерол

Разширен пакет - 38,00 лв

 • Протромбиново време /INR/
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • ХДЛ-холестерол
 • ЛДЛ - холестерол
 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • АСАТ
 • Креатинкиназа
 • ЛДХ
 • Калий / K
 • Натрий / Na
 • Хлориди / Cl
 • Магнезий / Mg

ПАКЕТ БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ

Минимален пакет - 12,00 лв

 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Урина - xимично изследване и седимент

Разширен пакет - 28,00 лв

 • ПКК
 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Калий /K
 • Натрий /Na
 • Хлориди / Cl
 • Белтък - количество в 24 часова урина
 • Урина - химично изследване и седимент

ПАКЕТ ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

Минимален пакет - 30,00 лв

 • TSH
 • F T 4
 • F T 3

Разширен пакет - 45 ,00 лв

 • TSH
 • F T 4
 • F T 3
 • ANTI - TPO
 • ANTI - TG

ПАКЕТ ХИПЕРТОНИЯ- 18,00 лв

 • ПКК
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • ХДЛ-холестерол
 • ЛДЛ - холестерол
 • Калий / K
 • Натрий / Na
 • Хлориди / Cl
 • Урина - химично изследване и седимент

ПАКЕТ МЕТАБОЛИТЕН СКРИНИНГ - 15,00 лв

 • Глюкоза
 • Общ белтък
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ

ПАКЕТ КОНТРОЛ на ДИАБЕТА

Минимален пакет - 30 ,00 лв

 • Гликиран хемоглобин
 • Кръвно-захарен профил
 • Микроалбуминурия

Разширен пакет - 45,00 лв

 • Гликиран хемоглобин
 • Кръвно-захарен профил
 • Урея
 • Креатинин
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Общ белтък
 • Микроалбумин
 • Урина -химично изследване и седимент

ПАКЕТ ПРОФИЛАКТИКА

Жени - 50,00лв

 • ПКК
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Урея
 • Креатини
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Алкална фосфатаза
 • Желязо
 • Калций / Са
 • Урина -химично изследване и седимент
 • TSH

Мъже - 45,00 лв

 • ПКК
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Урея
 • Креатини
 • Пикочна киселина
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Алкална фосфатаза
 • Урина -химично изследване и седимент
 • PSA - простатно-специфичен антиген

ВИП ПАКЕТ

Жени - 67,00лв

 • ПКК
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • ХДЛ - холестерол
 • ЛДЛ - холестерол
 • Урея
 • Креатини
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Алкална фосфатаза
 • Желязо
 • Калций / Са
 • Магнезий
 • Урина -химично изследване и седимент
 • TSH

Мъже - 67,00 лв

 • ПКК
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • ХДЛ - холестерол
 • ЛДЛ - холестерол
 • Урея
 • Креатини
 • Пикочна киселина
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Алкална фосфатаза
 • Калий
 • Натрий
 • Урина -химично изследване и седимент
 • PSA - простатно-специфичен антиген