Кардиология

В Отделението по Кардиология се извършват хоспитализации и съвременно лечение по всички сърдечно-съдови заболявания.

Денонощните висококвалифицирани екипи осигуряват и гарантират бърза ефективна намеса при пациенти с остри симптоми на сърдечно заболяване, която отговоря напълно на световните стандарти в областта.

Към Отделението е разкрит сектор за интензивни грижи, в който функционира модерна безжична система за телемониториране на ЕКГ и хемодинамичните показатели и всички съвременни диагностични, лечебни и мониторни апаратури.

На територията на болницата работи катетаризационна лаборатория за:

 • Ангиографска диагностика на коронарна анатомия, аорта и периферни артериални съдове;
 • Ангиографска хемодинамична оценка на вродени сърдечни пороци;
 • Дясна сърдечна катетаризация при специфични индикации;

Инвазивни кардиологични лечебни процедури:

 • Имплантиране на интракоронарен стент;
 • Каротидна ангиопластика;
 • Ренална ангиопластика;
 • Периферна ангиопластика;
 • Перикардна пункция;
 • Имплантация на кава филтър;
 • Поставяне на интрааортен контрапулсатор;

В отделението се извършва:

 • Ехокардиография;
 • Работна проба на велоергометър;
 • Холтер ЕКГ мониториране;
 • Мониториране на артериалното налягане;
 • Доплер сонография на мозъчни, периферни артерии;
 • Трансезофагиална ехокардиография;
 • Доплер на венозните съдове на долните крайници и югуларните вени

Отделението работи по спешност 24 часа в денонощието, без почивни дни.

Приемът в отделението е неселективен по отношение на тежест на заболяване, вид на съпътстващите заболявания и райониране на пациентите

Отделението има постигнати добри резултати в лечението на белодробен тромбоемболизъм. Своевременната инвазивна диагностика и лечение на това заболяване може да включи възможностите на пулмоангиографията, механичното раздробяване на тромб в ствола или в двата клона на белодробната артерия, както и в поставянето на вена кава дивайс протектор срещу бъдещи емболични рецидиви от дълбоката венозна система на крайниците.

Екипът има успехи и в болничната рехабилитация на БТЕ.

Болницата разполага с възможности за съдова диагностика и лечение не само на коронарни артерии, но и на периферни артерии на крайниците, бъбречни мезентериални артерии.

Договор с НЗОК по установените инвазивни и неинвазивни клинични пътеки

 

 

Екип

Д-р Димитър Карагеоргиев
Д-р Димитър Карагеоргиев
Завеждащ отделение Биография
 
Д-р Димитър Иванов
Д-р Димитър Иванов
кардиолог
 
Д-р Атанас Михайлов
Д-р Атанас Михайлов
кардиолог
 
Д-р Милен Узунов
Д-р Милен Узунов
кардиолог
 
Д-р Жерар Шабани
Д-р Жерар Шабани
лекар, кардиология
 
Д-р Марин Карагеоргиев
Д-р Марин Карагеоргиев
кардиолог
 
Д-р Александрина Папардова
Д-р Александрина Папардова
лекар специализант
 
Д-р Стефан Тютюнджиев
Д-р Стефан Тютюнджиев
кардиолог
 
Д-р Едуард Ченгилян
Д-р Едуард Ченгилян
лекар специализант
 
Д-р Силвета Николова
Д-р Силвета Николова
лекар специализант
 
Д-р Ася Станчева
Д-р Ася Станчева
лекар специализант
 
Д-р Гюлхане Чобанова
Д-р Гюлхане Чобанова
лекар специализант
 
Д-р Александър Дончев
Д-р Александър Дончев
лекар специализант
 
Антония Карагеоргиева
Антония Карагеоргиева
медицинска сестра
 
Д-р Драгомир Стайков
Д-р Драгомир Стайков
лекар специализант
 

Медицински Сестри

Юлияна Златанова
СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
Бахар Шабан
медицинска сестра
 
Величка Христова
медицинска сестра
 
Виктория Ченгелян
медицинска сестра
 
Елдъз Бозова
медицинска сестра
 
Златка Джамбазова
медицинска сестра
 
Катя Барашка
медицинска сестра
 
Ренета Маналова
медицинска сестра
 
Мария Топчиева
медицинска сестра
 
Мария Гаврилова
медицинска сестра
 
Станислава Биволарска
медицинска сестра
 
Тодорка Илиева
медицинска сестра
 
Шазие Георгиева
медицинска сестра
 
Юлияна Петрова
медицинска сестра
 
Катя Васева
медицинска сестра
 
Марияна Власева
медицинска сестра
 
Тодорка Христозова
медицинска сестра
 
Емил Мурджев
Рентгенов лаборант
 
Ангелия Христова
технически сектретар
 
Дима Попова
технически сектретар
 
Иванка Марулас
технически сектретар