Кардиология

В Отделението по Кардиология се извършват хоспитализации и съвременно лечение по всички сърдечно-съдови заболявания.

Денонощните висококвалифицирани екипи осигуряват и гарантират бърза ефективна намеса при пациенти с остри симптоми на сърдечно заболяване, която отговоря напълно на световните стандарти в областта.

Към Отделението е разкрит сектор за интензивни грижи, в който функционира модерна безжична система за телемониториране на ЕКГ и хемодинамичните показатели и всички съвременни диагностични, лечебни и мониторни апаратури.

На територията на болницата работи катетаризационна лаборатория за:

 • Ангиографска диагностика на коронарна анатомия, аорта и периферни артериални съдове;
 • Ангиографска хемодинамична оценка на вродени сърдечни пороци;
 • Дясна сърдечна катетаризация при специфични индикации;

Инвазивни кардиологични лечебни процедури:

 • Имплантиране на интракоронарен стент;
 • Каротидна ангиопластика;
 • Ренална ангиопластика;
 • Периферна ангиопластика;
 • Перикардна пункция;
 • Имплантация на кава филтър;
 • Поставяне на интрааортен контрапулсатор;

В отделението се извършва:

 • Ехокардиография;
 • Работна проба на велоергометър;
 • Холтер ЕКГ мониториране;
 • Мониториране на артериалното налягане;
 • Доплер сонография на мозъчни, периферни артерии;
 • Трансезофагиална ехокардиография;
 • Доплер на венозните съдове на долните крайници и югуларните вени

Отделението работи по спешност 24 часа в денонощието, без почивни дни.

Приемът в отделението е неселективен по отношение на тежест на заболяване, вид на съпътстващите заболявания и райониране на пациентите

Отделението има постигнати добри резултати в лечението на белодробен тромбоемболизъм. Своевременната инвазивна диагностика и лечение на това заболяване може да включи възможностите на пулмоангиографията, механичното раздробяване на тромб в ствола или в двата клона на белодробната артерия, както и в поставянето на вена кава дивайс протектор срещу бъдещи емболични рецидиви от дълбоката венозна система на крайниците.

Екипът има успехи и в болничната рехабилитация на БТЕ.

Болницата разполага с възможности за съдова диагностика и лечение не само на коронарни артерии, но и на периферни артерии на крайниците, бъбречни мезентериални артерии.

Договор с НЗОК по установените инвазивни и неинвазивни клинични пътеки