МБАЛ “Света Каридад“ Пловдив е партньор по проекта „Студентски практики“фаза 1

Категория: Основни новини

2016-11-09 11:11:43

Имаме удоволствието да Ви информираме, че МБАЛ „Света Каридад“ отново е обучаваща организация по новия проект „Студентски практики – фаза 1“, осъществяван от Министерството на науката и образованието в партньорство с Висшите училища по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът стартира в края на месец октомври и ще продължи до края на 2017 г.

Проект „Студентски практики“  се отнася до допълнително практическо обучение на студенти, съответстващо на изучаваната от тях медицинска специалност. Обучението се провежда в реална работна среда, съгласно нарочно изготвена програма. Практиките са организирани индивидуално или в малки групи под ръководството на академични наставници /преподаватели/ и ментори /лекари и медицински сестри от МБАЛ “Света Каридад“/.

Благодарим на всички студенти избрали да проведат практическото си обучение  в МБАЛ “Света Каридад“ Пловдив.                                  

Пожелаваме им успех!