МБАЛ “Света Каридад” - Пловдив обява вакантни длъжности за лекари специализанти по гастроентерология

Категория: Кариери

2016-08-03 04:28:43

МБАЛ “Света Каридад” - Пловдив обява вакантни длъжности за лекари специализанти по гастроентерология, на основание Наредба №1 от 22 януари 2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография – CV, ксерокопие на диплом за висше образование, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

За справки: МБАЛ”Света Каридад”гр.Пловдив бул.”Н.Вапцаров” № 23 А,

тел. 032/39 69 02