ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО КАТО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА. РАК НА ГЪРДАТА

Категория: Основни новини

2016-06-10 10:17:30

ДАТА: 16.06.2016

ЧАС: 11 ЧАСА

МЯСТО: ВТОРА АУДИТОРИЯ НА Аудиторен комплекс МУ-Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15А

 

ЛЕКТОР:

ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР СИРАКОВ, дмн

Проф. д-р Сираков, дмн е поливалентен рентгенолог (образен диагностик) с афинитет към гастроентерологията, мамологията и експерименталната медицина.

Има значима научна продукция с над 110 публикации в международни и български медицински списания, международни и национални конгреси по образна диагностика. Има  издадени 14 учебника и ръководства , както и две монографии. Член е на Европейската и Българската  асоциации по рентгенология.

Поканата е към всички, желаещи да присъстват