Профилактиката е най-доброто лечение

Категория: Основни новини

2016-08-09 09:53:06

През месец Май тази година Европейското дружество по Кардиология публикува ревизирани препоръки за превенция от сърдечно съдови заболявания (ССЗ). Въпреки предприетите мерки и спад на честотата на ССЗ след 1980 година, те остават главна причина за смъртността на населението главно поради нарастване честотата на захарния диабет и затлъстяването. Промоцията на здравословния начин на живот може да я понижи с 80%, както и с 40% развитието на онкологични заболявания.

Оформят се няколко рискови групи като пациентите с много висок риск са най- уязвими, а това са:    

-пациенти с установена исхемична болест на сърцето (преживян миокарден инфаркт, коронарна интервенция с поставен стент, мозъчен инсулт, аортна аневризма, периферна артериална болест;

-захарен диабет в съчетание с тютюнопушене, артериална хипертония, високи стойности на холестерола;

-тежкостепенна хронична бъбречна недостатъчност;

Таблица на коригируемите рискови фактори:

 

 Рисков фактор

Цели
Тютюнопушене Отказване
Диета Бедна на наситени мазнини, богата на плодове, зеленчуци, риба, пълнозърнести продукти

Физическа активност

Поне 150 минути седмично (30мин/дневно) умерени аеробни натоварвания- бавно ходене (4.8-6.5км/ч), бавно каране на велосипед (15км/ч), боядисване, градинарство (косене на тревата), голф, тенис-двойки, бални танци, водна аеробика

 

Или 75 минути седмично (15мин/дневно) усилени аеробни натоварвания- бягане, каране на колело> 15км/ч, тежко градинарство (копаене), плуване, тенис.
Телесно тегло

Индекс на телесна маса-20-25кг/кв.м,

обиколка на талия  <94 см (мъже) или  <80см (жени)

Артериално налягане

< 140/90 ммHg

Липиди

LDL (лош холестерол)

HDL (добър холестерол)

триглицериди

При пациентите с много висок риск < 1.8ммол/л, при останалите e <2.6ммол/л или понижение поне с 50% от изходното ниво

 

>1.0ммол/л при мъже, >1.2 ммол/л при жени

 <1.7ммол/л

Захарен диабет

Гликиран хемоглобин <7%

Към тях може да се добави и фамилна обремененост – за ССЗ при родственици първа степен (родители, братя и сестри) преди 55г възраст за мъже и 66г възраст за жени.

Тютюнопушене-установено е че пушачите губят 10 години от живота си. Артериалното налягане е 5 пъти по-високо в сравнение с това на непушачи. Пасивните пушачи също са застрашени с 30% завишен риск от смърт от ССЗ. Тютюневият дим причинява ендотелна дисфункция, съдово възпаление, нарушена тромбоцитна функция, образуване на плаки по судовете. Това води до сериозни съдови инциденти- инфаркт и инсулт.

Хранителен режим- основна част в здравословния начин на живот. Препоръчва се приемът на до 5гр. сол дневно; 30-45 гр фибри дневно, главно за сметка на пълно зърнести храни; над 200гр. плодове дневно; консумация на риба 1-2 пъти седмично; консумация на алкохол при мъже до 20гр/дневно, а при жени до 10/гр дневно; избягване консумацията на храни и напитки с подсладители.

Захарен диабет- здравословният начин на живот, целящ контрол на телесно тегло, както и подържане на физическа активност са в основата на лечението. Интезивен контрол върху кръвно захарните нива редуцира риска от ССЗ. Цел на антихипертензивното лечение са стойности под 140 ммHg. Липидопонижаващи препарати (статини) се препоръчват при пациенти със захарен диабт тип 1 и 2 над 40 годишна възраст с повияен СС риск по преценка на лекуващ лекар.

 В документа се подчертава значението на антиагрегантната терапия (Клопидогрел, Тикагрелор, Празугрел). След реализиран остър коронарен инцидент- миокарден инфаркт или нестабилна стенокардия е уместна комбинацията им с Аспирин за 12 месеца, след което се преминава към прием на Аспирин. Промени в тази насока се извършват главно от лекуващ кардиолог, а не самоволно.

За оценка на сърдечно съдова смъртност през следващите 10 години е въведена СКОР таблица, която включва следните параметри:

-пол

-възраст

-систолно артериално налягане

-общ холестерол

-тютюнопушене

В зависимост от тези показатели всеки лесно може да изчисли своя риск. Таблицата е с висока достоверност. Базирана е върху проведени 12 проспективни проучвания от 11 европейски страни в периода 1972-1991 и включва 117 098 мъже и 88 080 жени.

Кардиопревенцията е съвкупност от действия насочени към понижаване на ССЗ и свързаната с   тях инвалидизация. Тя е по евтина в сравнение с лечението на вече настъпили инциденти. Това е свързано главно с нескъпоструващи мероприятия и  лекарствени препарати, както и със запазена трудоспособност на населението.