С тържествен водосвет и молитва за здраве беше открит новият разширен и обновен стационар на отделение по анестезиология и интензивно лечение в болница „Света Каридад” Пловдив.

Категория: Основни новини

2016-08-04 06:08:41

Основна цел на дейността на отделението е съхраняване здравето и живота на пациентите чрез диагностика и адекватно наблюдение и интензивно лечение.   

ОАИЛ консултира пациентите от всички терапевтични отделения на МБАЛ ”Света Каридад” по проблемите на реанимацията и интензивното лечение. Обезпечават се всички видове анестезии за планови и спешни оперативни интервенции и пълен обем интензивно лечение. Отделението разполага с модерна реанимационна и мониторна апаратура - апарати за изкуствена белодробна вентилация, бронхоскопи, инфу-зомати, многофункционални монитори и пулсоксиметри. Високият професионален опит на екипите позволява да се приемат, диагностицират и лекуват болни с остро настъпили нарушения в жизненоважните функции или такива с непосредствена заплаха за живота им след сложни оперативни интервенции. 
Осигурява се 24-часово наблюдение и лечение от реанимационен екип.

- Съвременната анестезиологична апаратура в ОАИЛ позволява да се работят всички методики на обща, регионална и комбинирана анестезия, с най-съвременни медикаменти и инхалационни анестетици,  в планов и спешен порядък.

- Денонощно е осигурен анестезиологичен екип.

Началник отделение: д-р Красимир Краев

Ст.м.с. :Ангелина Казашка