Зимно училище за специализанти по Кардиология

Категория: Основни новини

2016-04-01 08:30:40

Специализантите по Кардиология - д-р Станчева, д-р Папардова,  д-р Чобанова, д-р Узунов и д-р Тютюнджиев към Кардиологично отделение на МБАЛ "Св. Каридад" Пловдив, взеха участие в ежегодно провеждащото се Зимно училище за специализанти по Кардиология. Симпозиумът се състоя в к.к. Боровец от 24 до 27 Март и привлече над 100 млади лекари от цяла България. Богатата научна част бе изнесена от българските светила в Кардиологичната област. Бяха представени лекции свързани с подобрена диагностика, съвременно лечение и превенция на сърдечно-съдовите заболявания, в унисон с новите европейски препоръки. Проведоха се и практически занятия по кардиопулмонална ресусцитация и ехокардиография на живо.

 МБАЛ "Св. Каридад" стимулира младите лекари в  усъвършенстването на теоретичната основа и практическите им умения. Всичко в името на пациента.