Образна диагностика

 

 

Медицински Център „ КАРИДАД“

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПРИ МЦ„КАРИДАД“ ПЛОВДИВ РАЗПОЛАГА СЪС СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИЧНА АПАРАТУРА ПОЗВОЛЯВАЩА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪЛЕН ОБЕМ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС.

ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 

●КОНВЕНЦИОНАЛНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

●КОНТРАСТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ КАНАЛ И ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА

-ИРИГОГРАФИЯ, ФРАКЦИОНИРАН ПАСАЖ ПО ПАНСДОРФ, ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ И ДР.

●УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА 

-ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

-МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ – ЕХОМАМОГРАФИЯ

-КОРЕМНИ ОРГАНИ

-ОРГАНИ ОТ МАЛЪК ТАЗ

-ЛИМФНИ ВЪЗЛИ И ДР.

●КОМПЮТЪР  ТОМОГРАФИЯ

РАЗПОЛАГА С МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА СНИМКИ ДО ЛЕГЛОТО НА ПАЦИЕНТА

В СТРУКТУРАТА РАБОТЯТ:

ДОЦ .Д-Р ВЛАДИМИР СИРАКОВ – РЕНТГЕНОЛОГ

Д-Р ИВАНКА ДОНЧЕВА - РЕНТГЕНОЛОГ

 

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

ОСИГУРЯВА 24 ЧАСОВО РАЗПОЛОЖЕНИЕ