Ортопедия и травматология

В отделение Ортопедия и травматология се диагностицират и лекуват всички болести на опорно – двигателния апарат. Работи се по 11 клинични пътеки в областта на ортопедията и травматологията. Възстановяването на пациентите със сменена става (тазобедрена, колянна) е бързо, защото операциите са миниинвазивни и щадящи. Отделението работи с последно поколение импланти.

Операционните зали са оборудвани със съвременна апаратура за оказване на ортопедо – травматологична помощ, съвременна техника за компютърно асистирана хирургия при остеоартрози, увредени менискуси и ставни връзки. Оборудвано е с модерна артроскопска апаратура.

Основни дейности в областта на ортопедията са:

  • Тазобедрена става
  • Колянна става
  • Реконструктивна костно – ставна хирургия :
  • Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации
  • Корекции на вродени аномалии на опорно – двигателния апарат
  • Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни
  • Реконструкция и пластична хирургия на опорно – двигателният апарат
  • Артроскопска хирургия

Сключен договор с НЗОК за ортопедия и травамотология по клинични пътеки.

Отделението работи в тясна връзка със звената на МЦ "КАРИДАД" и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на отстаналите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.