Съдова хирургия и Ангиология

Отделението по Съдова хирургия и ангиология е основна структура в хирургичния корпус на МБАЛ „Света Каридад“. Диагностиката и лечението на пациентите се извършва от високоспециализиран лекарски и сестрински екип с богат опит и рутина.

В отделението се прилагат в пълен обем неинвазивни, инвазивно – диагностични, съдовохирургични и консервативни методи на лечение на:

 • Травми на артериалните и венозни съдове
 • Остри съдови обструкции – емболии, тромбози и др.
 • Обструкции на абдоминална аорта (Лериш) и клоновете й
 • Оперативно лечение на съдови аневризми
 • Остри и хронични висцерални обструкции
 • Хирургия на клоновете на аортната дъга
 • Вродени заболявания на артериалната и венозната системи
 • Оперативно лечение на остра и хронична венозна недостатъчност – варици и Посттромбофлебитна болест
 • Създаване на постоянен достъп за хемодиализа (А-V фистули, протезиране, перм .кат.)
 • Консервативно лечение на остра и хронична съдова недостатъчност
 • Инплантации на електро-кардиостимулатори (пейсмейкър)
 • Лечение на остра и хронична лимфна недостатъчност
 • Функционална и образна диагностика на съдовите заболявания
 • Периферно артериално стентиране
 • Хибридни операции при хронична артериална недостатъчност
 • Лазерна аблация при хронична венозна недостатъчност
 • Скрининг и мониториране на атеросклерозата и дълбоките венозни обструкции
 • Провеждане на клинични проучвания

 

Сключен договор с НЗОК за съдова хирургия по клинични пътеки.

Отделението работи в тясна връзка със звената на МЦ "КАРИДАД" и може да разчита на непрекъснат достъп до ресурсите на останалите отделения в Болницата и Клиничната лаборатория.